border=0


border=0

Dve čiary v priestore budú vzájomne kolmé, ak jedna z nich leží v rovine kolmej na druhú čiaru.

Príklad (obr. 7.6). Nájdite horizontálny priemet priamky a prechádzajúcej bodom A a kolmým na priamku b .

Ris.7.6

Riešenie: Nakreslite bodom A rovinu a (h черезf) kolmú na danú čiaru b , pretože akákoľvek čiara ležiaca v tejto rovine bude kolmá na čiaru b .

Pomocou pomocnej priamky m nájdeme bod M` patriaci k požadovanej priamke a a nakreslíme priemet a ' tejto priamky.

Prečítajte si tiež:

ZOBRAZENIE OKRUHU V KOORDINOVEJ PLÁNE IZOMETRICKÉHO PROJEKCIE

SPÔSOBY VZDELÁVANIA A ÚLOHY OBRÁBANÝCH POVRCHOV

METÓDY TRANSFORMÁCIE INTEGROVANÉHO VÝKRESU

VZÁJOMNÝ PRIEBEH PLÁNOV PODĽA NÁKLADOV.

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro