border=0


border=0

Poruchy pozornosti

Formy porúch pozornosti sú určené nasledujúcimi poruchami:

  • zvýšená rozptyliteľnosť (hypermetamorfóza pozornosti) - nadmerná pohyblivosť pozornosti, neustály prechod z jedného objektu a druhu činnosti na druhý; znížená miera pozornosti,
  • zotrvačnosť (nízka pohyblivosť) pozornosti - nemožnosť včasnej rýchlej prepínateľnosti alebo patologickej fixácie pozornosti;
  • hypo a aprosexia - neschopnosť nevyhnutného času sa zamerať na niečo a úplná strata pozornosti.

V niektorých patologických stavoch trpia najmä niektoré vlastnosti pozornosti, zatiaľ čo v iných sa nachádza nedostatok iných vlastností.

Prečítajte si tiež:

História vzniku a vývoja lekárskej psychológie. Funkcie rozvoja lekárskej psychológie v Rusku

Etapy dobrovoľného procesu

Vlastnosti pozornosti

Ľudské pocity

Fyziologické mechanizmy emócií

Návrat na index: Medical Psychology

2019 @ edudocs.pro