border=0


border=0

Znak kolmosti priamky a roviny na výkrese.

Ak je čiara v priestore kolmá na rovinu, potom by na výkrese mala byť horizontálna projekcia čiary kolmá na horizontálnu projekciu horizontálnej roviny a predná projekcia na čelnú projekciu prednej časti tejto roviny (obrázok 7.4, 7.5).

Obr. 7.4

Obr. 7.5

Prečítajte si tiež:

RIEŠENIE METRICKÝCH PROBLÉMOV VŠEOBECNÝM POHĽADOM

CONIC SEKCIA

METÓDY TRANSFORMÁCIE INTEGROVANÉHO VÝKRESU

SPÔSOB OTOČENIA V RÁMCI ÚROVNI

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro