border=0


border=0

Strany a komunikačná štruktúra

Komunikačná stránka komunikácie. Spočíva v prenose informácií vo forme komunikácie.

  1. Kto je komunikátor.
  2. Aké sú informácie.
  3. Ako - ako sa podáva.
  4. Komu - príjemca (študent, začínajúci pracovník).
  5. S akým účinkom - koľko komunikácie je efektívna a koľko dosiahol komunikátor.

Interaktívna stránka je výmena akcií, ktoré vám umožňujú vykonávať spoločné činnosti.

Štruktúra komunikácie

Komunikačná komunikácia je formou a metódou interakcie medzi ľuďmi.

Interaktívna komunikácia je schopnosť osoby aktívne ovplyvňovať počas komunikácie:

  1. Spolupráca je komunikácia v prospech zjednotenia do jedného cieľa.
  2. Konkurencia - zahŕňa vzájomné pôsobenie konfliktov.

Percepčná komunikácia je schopnosť alebo schopnosť porozumieť iným ľuďom.

Prečítajte si tiež:

Podstata profesionálneho sebaurčenia

Predmet a ciele profesionálnej psychológie

Úrovne ľudskej sebarealizácie

Profesionálne významné psychofyziologické vlastnosti

Účinky interpersonálneho vnímania

Späť na obsah: Professional Psychology

2019 @ edudocs.pro