border=0


border=0

LINEÁRNE AUTOMATICKÉ SYSTÉMY

Lineárne systémy sú opísané lineárnymi diferenciálnymi rovnicami. Matematický aparát lineárnych systémov je celkom dobre navrhnutý a vhodný pre výskum, preto v mnohých prípadoch, ak je to v zásade prípustné, majú tendenciu používať lineárny matematický opis. Napriek existencii moderných počítačových nástrojov na riešenie problémov automatizácie je ich použitie účinné iba vtedy, ak majú dôkladné znalosti teoretickej základne. Hlavné problémy lineárnej teórie sú uvedené nižšie.

Prečítajte si tiež:

Diskrétna Laplaceova transformácia a transformácia z.

Stabilita diskrétnych systémov.

MODERNÉ PROSTRIEDKY RIEŠENIA PROBLÉMOV TEÓRIE AUTOMATICKEJ REGULÁCIE

Rovnice konečných rozdielov.

Typické dynamické odkazy.

Späť na obsah: AUTOMATICKÁ REGULÁCIA Teória

2019 @ edudocs.pro