border=0


border=0

Prípad nesprávneho zaradenia regulátora.

V praxi sa bohužiaľ takéto prípady vyskytujú. Jedným príkladom je chyba v pripojení napájacieho zdroja k trojfázovému elektromotoru použitému v ATS ako ovládač. Bez toho, aby sme diskutovali o zrejmých katastrofických následkoch, uvažujeme matematickú stránku problému na príklade systému s najjednoduchším proporcionálnym kontrolórom.

Systém rovníc ATS:

(Tp +1) y = k x x + zz (3,99)

x = + k p y.

Nesprávne zaradenie je zdôraznené zmenou znamienka v rovnici regulátora (pozitívna hlavná spätná väzba). Dostávame sa k systémovej rovnici nahradením znamienka na k p vo výraze (91):

Zoberme si charakteristickú rovnicu systému

Zvyčajne je na dosiahnutie malej chyby v ustálenom stave zisk regulátora taký veľký, že

1 - k x k p <0,

to znamená, že koeficienty charakteristickej rovnice majú rôzne znamienka, preto je ATS nestabilná (obr. 3.33).

CAP
T
na


Obrázok 3.33. Dôsledky nesprávneho začlenenia regulátora.

Prečítajte si tiež:

Diskrétna Laplaceova transformácia a transformácia z.

Typické dynamické odkazy.

Interakcia objektu a regulátora. Právne predpisy

LINEÁRNE AUTOMATICKÉ SYSTÉMY

Zásady automatickej regulácie.

Späť na obsah: AUTOMATICKÁ REGULÁCIA Teória

2019 @ edudocs.pro