border=0

Kurz prednášok o deskriptívnej geometrii

Popisná geometria (Zhrnutie hlavných častí kurzu): Príručka pre študentov strojárskych špecializácií. Autor: Morozov S.A.

 1. ÚVOD

 2. EPYUR GASPARA MONZHA ALEBO KOMPLEXNÉ VÝKRESY

 3. TRACKY PRIAMEHO RIADKU

 4. Stopy roviny sa nazývajú priesečníkom roviny s rovinami výčnelkov.

 5. PLÁN VŠEOBECNÝCH A SÚKROMNÝCH USTANOVENÍ V PRIESTORE.

 6. PRIAME A BODY NA PLÁNE. HLAVNÉ LINIE NA PLÁNE.

 7. RÁMY NAJVYŠŠEJ PLÁNOVEJ NÁPRAVY NA PROJEKČNÉ PLÁNY

 8. VZÁJOMNÁ PARALELITA PRIAMEHO A PLÁNU.

 9. VZÁJOMNÁ PARALELITA TWO PLANÍ

 10. VZÁJOMNÁ INTERKLÁDIA PRIAMEHO A PLÁNU.

 11. VZÁJOMNÉ PRERUŠENIE DVA PLÁNOV

 12. VZÁJOMNÉ PRERUŠENIE PLÁNOV ŠPECIFIKOVANÝCH TRACES.

 13. OBRÁZOK VLASTNE VZDIALENOSTI

 14. TYPY VIACROČNÝCH DNÍ

 15. PREKROČENIE POLYDRAFTU PODĽA PLÁNU VŠEOBECNEJ POZÍCIE

 16. METÓDY TRANSFORMÁCIE KOMPLEXNÉHO VÝKRESU

 17. METÓDA ZAVEDENIA NOVÝCH PROJEKČNÝCH PLÁNOV

 18. KONŠTRUKCIA OBRAZOV Z OBRÁZKOV PODĽA URČENÉHO SMERU

 19. METÓDA ROTÁCIE V RÁMCI PROJEKTOVANIA PRIAMYCH

 20. METÓDA OTOČENIA V RÁMCI ÚROVNE

 21. Paralelná cesta PPC

 22. VZÁJOMNÁ PERPENDICULARITA PRIAMEHO A PLÁNOVÉHO HRÁČA

 23. Znak kolmice čiary a roviny na výkrese.

 24. Dve priame čiary v priestore budú vzájomne kolmé, ak jeden z nich leží v rovine kolmej na druhú priamku.

 25. Dve roviny v priestore budú vzájomne kolmé, ak jedna z nich obsahuje priamku kolmú na druhú rovinu.

 26. METRICKÉ ÚLOHY A METÓDY ICH ROZTOKOV

 27. RIEŠENIE METRICKÝCH ÚLOH VO VŠEOBECNOM TYPU

 28. RIEŠENIE METRICKÝCH ÚLOH METÓDMI PREVODOVANIA KOMPLEXNÝCH VÝKRESOV

 29. MERANIE VZDIALENOSTI

 30. MERANIE UHLov

 31. PLOCHÉ KURZNÉ LINIE

 32. PROJEKCIA KRIVOVÝCH LINIEK

 33. ŠPECIÁLNE BODY CURVE LINE

 34. SURFACE

 35. METÓDY VZDELÁVANIA A ÚLOH CURVÝCH POVRCHOV

 36. LINEÁRNY POVRCH

 37. POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 38. POVRCHY, POKIAĽ IDE O RÁMU

 39. DRUHÝ POVRCH

 40. NIEKTORÉ VLASTNOSTI DRUHÝCH POVRCHOVÝCH POVRCHOV

 41. ČASŤ PLAVIDLA PROJEKTOV POVRCHU A PRIAMY LINE

 42. KONIECNÉ ČASTI

 43. PREHLIADNE PRIESTOROVÁ S KRYTOVÝM POVRCHOM

 44. VZÁJOMNÉ ZARADENIE POVRCHOVÝCH KRIVÍ

 45. VZÁJOMNÉ ZARADENIE DRUHÝCH POVRCHOVÝCH POVRCHOV

 46. ROZŠÍRENIE POVRCHOVÝCH KRIVÍ

 47. AXONOMETRICKÉ PROJEKCIE

 48. TEÓRIE ORGÓGONÁLNEJ AXONOMETRIE

 49. ŠTANDARDNÉ AXONOMETRICKÉ PROJEKCIE

 50. ENVIRONMENTÁLNY OBRAZ V KOORDINOVANEJ PLÁNEI ISOMETRICKEJ PROJEKCIE

 51. Nakreslite dotyky na ploché zakrivené čiary.

 52. PLÁN A PRIAME, SÚVISIACE S KRVOU POVRCHU V TEJTO BODE

 53. KRÚTITE NA POVRCHY V TOMTO BODE

 54. VZÁJOMNÉ OTÁČANIE POVRCHOVÝCH KRIVÍ

 55. KONŠTRUKCIA GEOMETRICKÝCH MIEST A ICH APLIKÁCIA NA RIEŠENIE ÚLOH

2019 @ edudocs.pro