border=0


border=0

gnosticizmus

Gnosticizmus je náboženský vedecký pojem, ktorý opisuje rôzne náboženské hnutia a viery v 2-3 storočiach a niekedy aj v skorších obdobiach.

Charakteristika gnosticizmu

Mimoriadne negatívny postoj k hmotnému svetu vrátane tela. Dôležitejší je duchovný duch, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou niektorých ľudí (pneumatika). Jednou z kľúčových osobností je Demiurge - Boh, ktorý vytvoril hmotný svet, ktorý teraz ovládajú jeho asistenti, Archons.

Gnosticizmus a kresťanstvo

Sporný je vzťah gnosticizmu a kresťanstva. Väčšina gnostických skupín bola kresťanská, pretože uznali misiu Ježiša Krista (napríklad učeníci Marciona), ale jednotlivé sekty gnostikov mohli byť nekresťanmi (Mandeans). Preto existujú verzie od gnosticizmu ako kresťanskej herézy až po kresťanstvo ako rôzne gnosticizmus .

Prečítajte si tiež:

nehody

morálka

Význam, predmet a účel filozofie

milovať

Špecifiká filozofických vedomostí a vedomostí. Problém vedeckého základu filozofie

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro