border=0


border=0

Elitná kultúra

, нем. Hochkultur ) - культура, основанная на существовании специфических форм искусства, понятных лишь небольшой группе людей, имеющих достаточно высокий интеллектуальный уровень, соответствующие духовные запросы, особую художественную восприимчивость. Elitná kultúra (anglická vysoká kultúra , nemčina Hochkultur ) je kultúra založená na existencii konkrétnych umeleckých foriem, ktoré sú zrozumiteľné iba pre malú skupinu ľudí s pomerne vysokou intelektuálnou úrovňou, relevantnými duchovnými potrebami a osobitnou umeleckou vnímavosťou. Koncept elitnej kultúry obhajoval A. Schopenhauer. Východiskovým bodom tohto konceptu je podľa jeho názoru antropologické rozdelenie ľudí na dva typy „užitočného človeka“ („masový“) a „geniálny ľudia“. Tie sú esteticky nadané a náchylné k filozofickej a umeleckej tvorivosti.

Francúzsky sociológ Pierre Bourdieu sa osobitne zaoberal problémom elitárskej kultúry.

Prečítajte si tiež:

Kulturometriya

Dynamika kultúry

Stuart Hall

Obrázok sveta

Abstraktné umenie

Naspäť na index: Culturology

2019 @ edudocs.pro