border=0


border=0

Časová mzda

Časová forma odmeňovania zahŕňa platbu za skutočne odpracovaný čas so stanovenými colnými sadzbami:

, (69)

kde - časová mzda i- tého zamestnanca, rubľov / mesiac; T neg - čas odpracovaný zamestnancom, h / mesiac.; - colná sadzba pre kategóriu i, rubľov / h.

V rámci časovej formy odmeňovania existujú:

- jednoduchá forma založená na čase (pozri vzorec (69));

- formulár s časovým bonusom, ktorý zahŕňa platbu prémií v súvislosti s tarifou. Výška prémie sa spravidla určuje ako percento zo základnej mzdy.

Použitie časovej formy odmeňovania sa odporúča za týchto podmienok:

- v oblastiach a na pracoviskách, kde je zabezpečenie vysokej kvality výrobkov hlavným ukazovateľom činnosti;

- pri vykonávaní prác na údržbe;

- pri vykonávaní práce, ktorej objem sa ťažko zohľadňuje, alebo ak je prideľovanie a účtovanie takýchto druhov práce príliš komplikované a vyžaduje si značné náklady, atď.

Prečítajte si tiež:

Článok zoskupenia podľa kalkulácie

Pojem a zloženie zamestnancov podniku

Ukazovatele nákladov výrobného programu

Vzťah objemov predaja, výnosov z predaja a ziskov organizácie. Bod zlomu

Podnikateľské združenia

Späť na obsah: EKONOMIKA PODNIKU

2019 @ edudocs.pro