border=0


border=0

prístavba

«крыло») - боковая пристройка к главной постройки, «крыло» этого сооружения. Krídlo (z nemeckého krídla Fl? Gel ) je bočné rozšírenie hlavnej budovy, „krídlo“ tejto konštrukcie.

Jeden z krídel (detašovaných) ghanského panstva vo Verkhovne v regióne Zhytomyr. Používa sa ako kuchyňa.

Prístavba je obyčajne dlhšia a väčšia ako nad pavilónmi. Prístavba môže stáť oddelene od hlavnej budovy a vytvoriť s ňou súbor.

V 18. a 19. storočí po celej strednej Európe boli hospodárske budovy v mestách aj na vidieku rozšírené.

Častejšie sa používa ako panelové bývanie alebo prístavby (kuchyňa, bytové priestory, služobníci atď.). Vo vidieckej chate by sa v prístavbe mohlo nachádzať bývanie pre poddanských bakalárov.

Prečítajte si tiež:

Architektúra a urbanizmus

Ukrajinská secesia (moderná)

Architektonická grafika Kresby architektov

Kazanská katedrála Katedrála Panny Márie v Kazani

výklenok

Späť na obsah: Architektúra

2019 @ edudocs.pro