border=0


border=0

zlo

Zlo je zlé, opak dobrého. Všetko, čo nám spôsobuje nespokojnosť, znechutenie alebo je všeobecne hodnotené negatívne, je proti dobrému.

Druhy zla

Existujú štyri druhy zla:

  • fyzické zlo je všetko, čo spôsobuje utrpenie, napríklad chorobu.
  • morálne zlo - porušenie diktátov morálneho zákona, spôsobuje odsúdenie.
  • sociálne zlo - nesúlad verejných a štátnych organizácií s myšlienkou spravodlivosti, napríklad nerovnomerné rozdelenie tovaru medzi triedami.
  • metafyzické zlo - nedokonalosť, vyplýva z povahy bytia všeobecne a predovšetkým z povahy človeka.

Vysvetlenie zla

Náboženstvo a filozofia sa snažia vysvetliť pôvod zla vo svete a jeho kompatibilitu s dobrotou božstva, s rozumom a dobrom.

  • dualizmus je zlý kvôli existencii dvoch nezávislých princípov (Boh a Satan, duch a hmota, (Hormuzd a Ahriman))
  • koncepty dobra a zla sú subjektívne, v prírode nie je ani dobro, ani zlo (Hobbes a Spinoza)
  • dôsledok slobodnej vôle, bez ktorej by samotné dobro nebolo možné (teodika a Leibniz)

Prečítajte si tiež:

s ústami dokorán

Teória elít

Vek reformácie

overenie

eschatológia

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro