border=0

Prednášky technickej technológie

Upozorňujeme na prednášky na tému strojárstvo . Tu je prednáškový materiál zozbieraný technologický inžinier.

  1. Rozhranie človeka

  2. Rozhrania softvéru človek-stroj

  3. Teória presnosti

  4. Deformácia teploty stroja

  5. Teplotné deformácie obrobkov

  6. Teplotné deformácie rezného nástroja

  7. Účinok upnutia obrobku na chybu obrábania

  8. Typy chýb počas obrábania

  9. Určenie počtu polotovarov, ktoré vyžadujú dodatočné spracovanie

  10. Vplyv technologických faktorov na drsnosť povrchu

2019 @ edudocs.pro