border=0


border=0

Koncept výrobného programu

Hlavné ukazovatele objemu organizácie sa odrážajú vo výrobnom programe. Spolu s pojmom „výrobný program“ sa používajú aj pojmy „výrobný plán“, „plánovaný objem výroby“ atď. Výrobný program je podrobný výrobný plán, ktorý odráža objem, nomenklatúru, sortiment a kvalitu výrobkov [27, s. 47]. Výrobný program je podrobným plánom podniku ako celku a jeho výrobných jednotiek z hľadiska objemu, nomenklatúry, sortimentu, kvality a času výroby [32, s. 127]. Výrobný program sa teda vyvíja:

1) v celom podniku av kontexte jednotlivých štrukturálnych jednotiek (výroba, dielne, oddiely);

2) pre celú nomenklatúru a škálu výrobkov;

3) podľa objemových ukazovateľov;

4) z hľadiska času.

Základom pre vývoj výrobného programu je vytvorenie portfólia objednávok a vypracovanie plánu predaja. Portfólio objednávok odráža dostupnosť objednávok od zákazníkov na začiatku plánovacieho obdobia. Plán predaja je možné upraviť s ohľadom na predpoveď objemu predaja, ktorá odráža možnosť výskytu nových zákazníkov a závisí od práce obchodného oddelenia a marketingového oddelenia. Pri vývoji výrobného programu sa ďalej zohľadňuje prítomnosť skutočných zvyškov konečných výrobkov na začiatku plánovaného obdobia, plánovaných zvyškov konečných výrobkov na konci obdobia, ako aj obmedzenia výrobnej kapacity podniku.

Hlavnými ukazovateľmi výrobného programu sú nomenklatúra, sortiment a objem.

Sortiment výrobkov predstavuje rozšírený zoznam názvov výrobkov vyrábaných podnikom (zvyčajne ide o všetky skupiny výrobkov vyrábané podnikom). Sortiment výrobkov je kompletný a podrobný zoznam všetkých druhov výrobkov vyrábaných podnikom (to znamená všetkých úprav tovaru zahrnutých v jednej skupine výrobkov), zatiaľ čo každá sortimentná jednotka sa vyznačuje charakteristickými rozlišovacími znakmi a určitými ukazovateľmi kvality.

Plánuje sa nomenklatúra aj sortiment výrobkov

Prečítajte si tiež:

Normatívna metóda výpočtu výrobných nákladov

Forma založenia obchodných organizácií

Základné právne predpisy v oblasti odmeňovania

Pojem a zloženie pracovného kapitálu

Ukazovatele stavu a použitia fixných aktív

Späť na obsah: EKONOMIKA PODNIKU

2019 @ edudocs.pro