border=0

Hodiny algebry

Našim cieľom je predstaviť priebeh výučby algebry.

 1. Skupiny algebry

 2. Definícia cyklickej podskupiny

 3. Levá priľahlá trieda Právo susediaca trieda

 4. Homomorfizmus Monomorfizmus Epimorfizmus Izomorfizmus Automorfizmus v algebri

 5. Non-abelian skupina

 6. Skupina G

 7. Skupina G a jej normálne podskupiny

 8. Externé skupiny produktov

 9. Abelovská skupina v algebri

 10. Veta: akákoľvek celočíselná obdĺžniková matica je redukovaná na diagonálnu formu elementárnymi transformáciami riadkov a stĺpcov.

 11. Diskrétne podskupiny v algebri

 12. Euklidovský priestor

 13. Lineárny priestor

 14. Krúžok sa nazýva komutativní, asociativní, protikomutativní. Krúžok v algebri

 15. Weilova algebra

 16. Algebra s násobením sa nazýva Lie algebra

2019 @ edudocs.pro