border=0


border=0

Problémy teórie automatickej regulácie.

Pomocou metód TAP sa riešia dve hlavné úlohy: úloha analyzovať ATS a úloha syntetizovať ATS. V analytickom probléme je známy matematický opis ATS a zákony zmeny času rušivých a kontrolných vplyvov. Je potrebné nájsť zákon zmeny času regulovanej premennej. V probléme syntézy sú známe zákony časovej variácie rušivých a kontrolných akcií a požiadavky na správanie sa nastaviteľného množstva. V niektorých prípadoch je tiež známy matematický opis regulačného objektu. Je potrebné nájsť matematický opis regulátora za účelom jeho technickej realizácie (konštrukcia, konfigurácia a prevádzka). Je zrejmé, že druhá úloha je omnoho komplikovanejšia ako prvá kvôli nejednoznačnosti, pretože rovnaké správanie regulovanej premennej môžu poskytovať rôzne regulátory.

Prečítajte si tiež:

Prenosové funkcie diskrétnych systémov.

Typické nelineárne charakteristiky a ich vplyv na kvalitu regulácie.

Stabilita diskrétnych systémov.

MODERNÉ PROSTRIEDKY RIEŠENIA PROBLÉMOV TEÓRIE AUTOMATICKEJ REGULÁCIE

Späť na obsah: AUTOMATICKÁ REGULÁCIA Teória

2019 @ edudocs.pro