Podiel na sociálnych. siete:


LiveJournal
LiveJournal zostáva platformou pre fanúšikov, aby "čítali, nehovorili": z 16,7 miliónov ľudí za mesiac * je aktívnych iba 188 tisíc autorov.

Pohlavie autorov:

· Muž - 55,8%

· Žena - 44,2%

Počet aktívnych mužských LJ autorov sa zvýšil o 2,5%. Stojí za zmienku, že LiveJournal je stále jedinou populárnou sociálnou sieťou s prevažne mužským publikom.

Tabuľka 13 Vek autorov, LiveJournal

Živý denník je jedinou sociálnou sieťou, ktorá sa za posledných 6 mesiacov stala mladšou: takmer 3% autorov pod 18 rokov, autori vo veku 18 až 24 rokov sa zvýšili o 2,5%, autori od 35 do 44 rokov klesli o 4% a v zostávajúcich vekových skupinách sa počet autorov znížil v priemere o 2%.