border=0


border=0

zjavenie

Zjavenie - zjavenie, objav, zjavenie božstva jeho vôľu človeku v nadprirodzenom obraze v náboženstvách zjavenia - judaizmus, kresťanstvo, islam atď.

Zjavenie je náboženský koncept, akt objavu, ktorého subjekt prostredníctvom aktívnej alebo pasívnej komunikácie s Bohom získa jasné a presné porozumenie. Zjavenie môže pochádzať buď priamo od Boha, alebo prostredníctvom jeho posla, ako je anjel. Ten, kto mal taký kontakt s božským, je často známy ako prorok.

Thomas Aquinas rozlišuje medzi pravdami rozumu a pravdami zjavenia, pričom ich považuje za neprístupné rozumu a podlieha iba dušiam.

Prečítajte si tiež:

svedomia

Empirické a teoretické

nezmysel

Tomizmus

Sociálna zmluva Sociálna zmluva

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro