border=0


border=0

Zlepšenie miestnej oblasti

5.1. Zlepšenie miestnych území by sa malo zabezpečiť do štvrtiny (mikrodistribúcie), skupiny domov alebo do samostatnej zóny
doma.

5.2. Plocha zelene štvrtiny (mikrodruh) by mala byť najmenej 10% obytnej oblasti. Túto normu je možné znížiť na 7% pri susedstve územia s lesným parkom, mestskou alebo verejnou záhradou. Plocha zelene počas vylepšovania jedného domu alebo skupiny domov nie je štandardizovaná.

5.3. Pri terénnych úpravách skupiny domov by sa mali poskytnúť spoločné detské ihriská pre obyvateľov týchto domov
detské ihriská, parkovisko pre osobné automobily, ako aj platformy pre telesnú výchovu, rekreáciu a domáce účely.

5.4. Vzdialenosť od okien obytných budov by sa mala merať najmenej (v metroch):

- na detské ihriská predškolského veku - 5 rokov;
- na ihriská pre školský vek a telesnú výchovu - 20;
- do priestorov na čistenie predmetov pre domácnosť a na nádoby na odpad - 15;
- na plošinu na sušenie odevov - 10.

Po obvode obchodných miest by sa mal zabezpečiť živý plot alebo ozdobná stena.

5.5. Príjazdové cesty pozdĺž fasád, ktoré nemajú okná a vchody, nemôžu byť umiestnené bližšie:

- 1 m s dĺžkou fasády budovy najviac 20 m;
- 2 ms dĺžkou fasády budovy viac ako 20 m.

5.6. V stiesnených podmienkach je dovolené poskytnúť točňu podľa trojuholníkového vzoru lúča s rozmermi strán a
polomer otáčania najmenej 8 m.

5.7. V oblastiach nízkopodlažných budov môžu byť s prejazdnou dĺžkou maximálne 150 m usporiadané so šírkou 2,75 m
Miesta s rozmermi 6x15 m, umiestnené najmenej po 75 m. Zároveň by pre chodcov mal byť zabezpečený chodník a chodníky.

5.8. Chodníky pri vchodoch smerujúcich k červenej čiare ulíc s vysokou premávkou, bez zelene
deliaci pás medzi chodníkom a vozovkou by mal mať pozdĺž vozovky oplotenie 20 metrov oproti vchodu do budovy (10 m na obidve strany vstupu).

Prečítajte si tiež:

Moderná architektúra Ukrajiny v 21. storočí

Architektonická kresba

velikášstvo

Feudalizmus Architektúra

Portál

Späť na obsah: Architektúra

2019 @ edudocs.pro