border=0


border=0

Kariérny rozvoj

Kariérny rozvoj sa týka činností, ktoré zamestnanec podniká na implementáciu svojho plánu a profesionálneho postupu.
Realizácia plánu rozvoja závisí predovšetkým od samotného zamestnanca.

Podmienky vykonávania kariérneho plánu:

  • Výsledky práce. Práca musí byť úspešná.
  • Profesionálny a individuálny rozvoj. Čím viac je tu túžba zúčastňovať sa pokročilých školení, tým lepšie to ovplyvní kariérny rast. Zamestnanec preto musí využívať nielen všetky zdroje profesionálneho rozvoja, ale aj preukázať novo nadobudnuté zručnosti a skúsenosti.
  • Efektívne partnerstvo s vodcom. Schopnosť akceptovať kritiku.
  • Pozoruhodné postavenie v organizácii. Úspešné dokončenie podnikania. Rovnako ako schopnosť sprostredkovať manažmentu ich úspech v podnikaní. Pre postup v kariére je potrebné, aby si vedúci uvedomil existenciu zamestnanca, jeho výsledky a príležitosti.

Prečítajte si tiež:

Predikcia úspechu v odborných činnostiach

Účinky interpersonálneho vnímania

Rozhovorové kanály

Profesionálne významné psychofyziologické vlastnosti

Úrovne ľudskej sebarealizácie

Späť na obsah: Professional Psychology

2019 @ edudocs.pro