border=0

Technológia leteckých motorov

Táto kategória obsahuje kurz prednášok o technológii motorov lietadiel. A tiež o technickej technike.

 1. Všeobecné informácie o technológii motorov lietadiel

 2. Stručné informácie o organizácii výroby v továrňach pre letecké motory

 3. Vplyv technologických faktorov na tvorbu fyzikálno-mechanických vlastností povrchovej vrstvy

 4. Kvalita povrchu častí stroja a jeho hlavné charakteristiky

 5. Vplyv kvality povrchu na výkonové vlastnosti častí

 6. Vnútorné napätie - koncept a typy

 7. Účel hlavných typov tepelného spracovania

 8. Svetelné farebné zliatiny

 9. Účel hlavných typov chemického tepelného spracovania

 10. Hlavné faktory ovplyvňujúce spracovateľnosť tepelného a chemicko-tepelného spracovania

 11. Metódy riadenia častí leteckých motorov počas výroby

 12. Klasifikácia metód nedeštruktívneho testovania

 13. Výrobné metódy nedeštruktívneho testovania

 14. Spracované a nástrojové materiály

 15. Systém klasifikácie a označovania strojov

 16. Podpery, svorky a inštalačné zariadenia. (GOST 31107-81) Symboly montážnych prvkov

2019 @ edudocs.pro