border=0


border=0

Definícia „protipožiarnej ochrany“ v súlade s federálnym zákonom o bezpečnosti a ochrane, GOST R.22.0.05

Federálny zákon o požiarnej bezpečnosti - „požiarna ochrana“ - súbor riadiacich orgánov, jednotiek a organizácií vytvorených predpísaným spôsobom na organizáciu požiarnej prevencie, hasenia a vykonávania mimoriadnych záchranných operácií, ktoré im boli pridelené.

Druhy a úlohy protipožiarnej ochrany:

druh:

  • štátna požiarna služba;
  • obecný P.O .;
  • oddelenie P.O.;
  • súkromná požiarna ochrana;
  • dobrovoľná protipožiarna ochrana.

ciele:

  • organizácia a realizácia protipožiarnej ochrany;
  • záchrana osôb a majetku pri požiaroch;
  • organizácia a realizácia hasičských a záchranných operácií.

Protipožiarna prevencia sa nezúčastňuje krokov na predchádzanie sociálno-politickým, etnickým konfliktom a nepokojom.

Prečítajte si tiež:

Hasenie v nádržiach LVZH, GZh. vývoj

Hasiace obdobia. Podmienky lokalizácie

Hasenie požiaru nedostatkom vody

Hasenie požiaru v miestnostiach s elektrickou inštaláciou

Pokyny na hasenie požiaru. Rozhodovanie a riadenie hasiacich prístrojov

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro