border=0


border=0

Interné faktory cestovania

Interné premenné sú situačné faktory v rámci cestovnej kancelárie. Pretože organizácia je systém vytvorený ľuďmi, vnútorné premenné sú hlavne výsledkom manažérskych rozhodnutí. To však vôbec neznamená, že všetky vnútorné premenné sú manažmentom úplne kontrolované. Interný faktor je často niečo „dané“, ktoré musí manažment prekonať vo svojej práci.

Hlavné premenné v samotnej cestovnej kancelárii, ktoré si vyžadujú pozornosť manažmentu, sú ciele, štruktúra, úlohy, technológia a ľudia.

Prečítajte si tiež:

štruktúra

GLOSÁR

Geografická segmentácia

Zodpovednosť zmluvných strán.

Výmenné platobné schémy v cestovnom ruchu

Späť na obsah: Cestovná kancelária

2019 @ edudocs.pro