border=0


border=0

Laminárny prietokový režim v guľatej rúre


Obr. 4.1

Zvážte stabilný laminárny tok v kanáli (obr. 4.1).

(4.1)
potom , , ,(4.2)
kde? RTR - pokles tlaku v dôsledku trenia.

(4.3)
pretože dy = - dr ( obr. 4.1) (4.4)
;

;   

(5); ; (6);
; ;
; ;
pretože , ; máme - Poiseuilleho rovnica.

Pri stálom laminárnom toku je celková tlaková strata spôsobená trením priamo úmerná prietokovej rýchlosti (priemernej rýchlosti) tekutiny.
Rozpor vyplývajúci z Weisbachovho vzorca
;
Ľahko vylúčené, ak to vyjadríte ;
Z Darcyho vzorca to vyplýva -.
potom ;
a ;
dostaneme výraz pre koeficient trenia v laminárnom prúde
(4.5)

Prečítajte si tiež:

Úplná strata hlavy krátka

Hydrostatický tlak a jeho vlastnosti

Vlastnosti hydraulických pohonov a ich rozsah

Režimy prúdenia tekutín v potrubiach a základy podobnosti

Radiálne piestové stroje

Späť na index: Hydraulické systémy a hydraulické stroje

2019 @ edudocs.pro