border=0


border=0

Požiadavky na systémy automatickej regulácie.

Z čisto teoretického hľadiska sa požiadavky na ATS redukujú na požiadavky presnosti zhody skutočnej hodnoty regulovanej premennej s jej požadovanou (vopred stanovenou) hodnotou vo všetkých možných pracovných podmienkach. Vo všeobecnosti sú tieto požiadavky nasledujúce.

1.САР by mala byť čo najcitlivejšia na pôsobenie porúch. To znamená, že pri pôsobení porúch by sa kontrolované množstvo malo čo najviac odchyľovať od požadovanej (nastavenej) hodnoty.

2. SPP by mala na kontrolnú akciu čo najlepšie reagovať. To znamená, že keď k tomu prídu riadiace signály, musí zabezpečiť rýchly a presný prechod regulovanej premennej na novú nastavenú hodnotu.

Súčasné uspokojenie týchto požiadaviek je veľmi často veľmi ťažké alebo dokonca nemožné. Preto je často potrebné urobiť určité kompromisné rozhodnutia.

Prečítajte si tiež:

LINEÁRNE AUTOMATICKÉ SYSTÉMY

Prípad nesprávneho zaradenia regulátora.

Približné riešenie problému samoscilácie. Metóda harmonickej rovnováhy Krylov-Bogolyubov.

Zásady automatickej regulácie.

Prenosové funkcie diskrétnych systémov.

Späť na obsah: AUTOMATICKÁ REGULÁCIA Teória

2019 @ edudocs.pro