border=0


border=0

NELINNÉ AUTOMATICKÉ SYSTÉMY

Ako bolo uvedené vyššie, lineárne ATS sú opísané lineárnymi DE vo forme

,

to znamená, že v takýchto systémoch funkcie a ich deriváty vstupujú lineárne. Nelineárne ATS sú tie, ktoré sú opísané nelineárnymi diferenciálnymi rovnicami, napríklad,

p2y + (py) 3 + y * py + F (y) = z. (4.1)

V rovnici (4.1) sú zdôraznené znaky nelinearity, jedna je dostatočná na to, aby ATS bola nelineárna. Ak ATS obsahuje aspoň jeden nelineárny prvok, je nelineárny. Najčastejšie je nelinearita spôsobená prítomnosťou nelineárnych funkcií F (y), ktoré sa nazývajú typické nelineárne charakteristiky.

Prečítajte si tiež:

Problémy teórie automatickej regulácie.

Vlastné oscilácie v nelineárnej ATS a fyzický obraz ich výskytu.

Diskrétne funkcie, ich rozdiely a súčty.

Funkcia prenosu.

Približné riešenie problému autoscilácií. Metóda harmonickej rovnováhy Krylov-Bogolyubov.

Späť na obsah: AUTOMATICKÁ REGULÁCIA Teória

2019 @ edudocs.pro