border=0


border=0

Hasiace zariadenie múzea

Popis: Múzeá sú zvyčajne starobylé budovy s dutými stropmi.

Horľavá povrchová úprava, horľavé vzduchové kanály, olejové farby štruktúr. Veľká hodnota múzejných exponátov.

kalenie:

  • okamžitá evakuácia ľudí a hmotného majetku pomocou personálu;
  • predchádzanie panike medzi návštevníkmi;
  • zníženie dymu (zatvorte dvere susedných miestností);
  • používať hasiace prístroje s oxidom uhličitým v múzeách systému PPA, ako aj: penu, jemne rozprášenú vodu, vodu so zmáčadlami;
  • otvorte okná spaľovacej miestnosti - napájajte kmene;
  • Chráňte exponáty pred hasiacimi prostriedkami (kryt), odstráňte rozliatu vodu;
  • využívať plán na evakuáciu hodnôt, organizovať ich ochranu;
  • pri otváraní štruktúr - blízko exponátov.

Prečítajte si tiež:

Podmienky lokalizácie. Hasiace obdobia. Spotreba vody, odstraňovanie dymu a znižovanie teploty

Vyhodenie ohňa do lietadla na zemi

Taktické schopnosti jednotiek GPS uhasiť požiare a eliminovať núdzové situácie

Odchod a sledovanie miesta požiaru

Záchranná a sebaobranná bezpečnosť

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro