border=0


border=0

Výpočet celkových tlakových strát v nekruhových potrubiach

Pre turbulentný prietokový režim v hydraulike sa používa technika na určenie celkovej tlakovej straty v kanáli s ľubovoľným tvarom prierezu, použijú sa vzťahy získané pre kruhové potrubia a koncept hydraulického polomeru.

Hydraulický polomer je pomer prierezu kanála (S), pozdĺž ktorého tekutina prúdi k obvodu povrchu (P) premývaného tekutinou. Rg = S / P
Pre okrúhle potrubie potom ,

Prečítajte si tiež:

Excentrické stroje

Hlavné vlastnosti kvapiek tekutín

Hydrostatický tlak a jeho vlastnosti

Zariadenie a činnosť statického hydraulického prevodu

Laminárny prietokový režim v guľatej rúre

Späť na index: Hydraulické systémy a hydraulické stroje

2019 @ edudocs.pro