border=0


border=0

Fluviálne procesy a formy

Povrchovo tečúca voda je jedným z najdôležitejších faktorov pri transformácii reliéfu Zeme. Súbor geomorfologických procesov vykonávaných tečúcimi vodami dostal názov fluvial. Presne povedané, deluviálny proces opísaný vyššie, rovnako ako mikrobunky, by sa mal pripisovať fluviálnym procesom. Pojem „fluviálne procesy“ sa preto často používa v užšom zmysle slova a odkazuje na tie procesy a javy, ktoré sa vykonávajú pomocou lineárnych tokov pohybujúcej sa vody alebo vodných tokov.

Pozri tiež:

Prečítajte si tiež:

Jaskyne krasových oblastí

Endogénne procesy a reliéf. Role tektonických pohybov, ktorá vytvára reliéf

Pohyb krížového sedimentu

Aktívne marže a ich vývoj

Morfológia terénu a morfometria

Späť na obsah: Geomorfológia

2019 @ edudocs.pro