border=0


border=0

objekt

Objekt je filozofická kategória označujúca akúkoľvek skutočnú alebo imaginárnu realitu, ktorá sa považuje za niečo, čo je pre človeka vonkajšie a stáva sa predmetom jeho teoretických a praktických aktivít.

Predmet, bez ohľadu na jeho povahu, je vždy postavený proti predmetu.

Objekt je súčasťou kognitívneho procesu, charakterizovaný ako interakcia objektu s subjektom. V závislosti od interakcie a spôsobu zostavenia sa rozlišujú rôzne typy objektov. Podľa spôsobu konštrukcie: materiál - objekty nezávislé od subjektu. (Napr. Prírodné telá); idealizovaný - objekty v reálnom živote vytvorené v dôsledku rekonštrukcie agregátnych charakteristík mnohých ďalších objektov. Metódou izolácie a poskytovania vedomostí v systéme: empirický - skonštruovaný pomocou zmyslového rozjímania a zaznamenaný v priamej skúsenosti; teoretický - navrhnutý pomocou teoretického myslenia, syntézou všeobecných vlastností.

Prečítajte si tiež:

Význam, predmet a účel filozofie

Sekulárny Svetský humanizmus

technosféra

apatia

okrajový

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro