border=0


border=0

Hasenie požiaru v energetických podnikoch

  • V prípade požiaru sa elektrické zariadenie najskôr vypne (bežný personál na mieste);
  • služobný personál odpojí časti požiaru, uzemní zariadenie;
  • RTU po príchode okamžite kontaktuje služobný personál;
  • hasenie sa vykonáva podľa „pokynov na hasenie požiaru v elektrických inštaláciách“ - umožňuje hasenie vody elektrickým zariadením s napätím do 10 kV, v otvorených inštaláciách, personálom v dielektrických botách a rukaviciach, trup je uzemnený medeným ohybným drôtom s prierezom najmenej 10 mm;
  • požiare rozliateho oleja z transformátorov a káblových tunelov - hasiť penou;
  • používať existujúce hasiace zariadenia (po vypnutí zariadenia);
  • pri šírení horiaceho oleja urobte z hlineného ochranného oplotenia;
  • konštrukcie transformátorov sú chladené vodou;
  • hasenie v káblových tuneloch sa vykonáva penou a prostriedkami automatickej prepravy;
  • pravidelné školenie personálu hasičských zborov.

Prečítajte si tiež:

Hasenie a likvidácia následkov „mimoriadnych udalostí“ v zariadeniach zariadení výťahu

Povinnosti a práva ochrancu plynu

Spôsoby, ako prestať horieť. Hasiace prostriedky

Hasenie požiaru v podkroví budov

Organizácia a metódy prieskumu

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro