border=0


border=0

Spôsoby, ako prestať horieť. Hasiace prostriedky

 • Podmienky ukončenia:

Spaľovanie je oxidačná reakcia - zlúčenina s kyslíkom. Oxidačným činidlom je kyslík. Zastavenie horenia znamená zastavenie chemickej reakcie, ku ktorej dochádza pri určitej teplote. Hasenie - znížte teplotu (na hasiacu teplotu);

 • Druhy hasiacich prostriedkov:

  - ochladzovanie spaľovacej zóny (voda, vodné roztoky);
  - riediace látky (inertné plyny, vodné pary, jemne rozptýlená voda);
  - izolačné látky zo spaľovacej zóny (peny, prášky, nehorľavé pevné látky, plsť, nepremokavá plachta);
  - chemická inhibícia reakcie (freón, zloženie 3.5)
  - brómetyl + oxid uhličitý - zloženie 3.5;
  - Freón - fluórdibrometán.

Prečítajte si tiež:

Všeobecné povinnosti, práva a povinnosti účastníkov hasenia požiaru

Hasiace zariadenie múzea

Nebezpečenstvo požiaru

Hasenie a likvidácia následkov „mimoriadnych udalostí“ v zariadeniach zariadení výťahu

Hasenie požiarov v knižniciach a kníhkupectvách

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro