border=0


border=0

Špeciálna práca

Špeciálne práce - činnosti personálu pomocou špeciálnych technických prostriedkov;

Špeciálne práce:

a) organizácia komunikácie;
b) otváranie, rozoberanie štruktúr - obmedzenie distribúcie;
c) Výstup do výšky - záchrana, dodanie hasiacich prostriedkov;
d) poskytnutie prvej pomoci;
e) vykonávanie ochranných opatrení:

  • vypnutie (začlenenie) vetracieho systému;
  • vypnutie elektrických zariadení;
  • odstavenie dodávky plynu;

f) Obnovenie prevádzkyschopnosti technických prostriedkov - oprava vybavenia na mieste požiaru, protipožiarnych zbraní, komunikácií.

Prečítajte si tiež:

Definícia „protipožiarnej ochrany“ v súlade s federálnym zákonom o bezpečnosti a ochrane, GOST R.22.0.05

Úlohy hasičského operačného štábu

Hasenie požiaru v miestnostiach s elektrickou inštaláciou

Hasenie požiaru nedostatkom vody

Hasenie požiaru v podkroví budov

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro