border=0


border=0

vývoj

Vývoj je nezvratná, riadená, pravidelná zmena v materiálnych a ideálnych objektoch. Vývojové procesy sa od ostatných zmien odlišujú iba súčasnou prítomnosťou všetkých troch týchto vlastností:

  • zvratnosť zmien charakterizuje procesy fungovania (cyklická reprodukcia konštantného systému funkcií);
  • absencia pravidelnosti je charakteristická pre náhodné procesy katastrofického typu;
  • pri absencii smeru sa nemôžu hromadiť zmeny, a preto proces stráca charakteristickú čiaru pre vývoj jedinej interne prepojenej linky.

V dôsledku vývoja sa nový kvalitatívny stav objektu javí ako zmena v jeho zložení alebo štruktúre (t.j. vzhľad, transformácia alebo zmiznutie jeho prvkov alebo spojení).

Prečítajte si tiež:

dôvod

Neklasická filozofia

nelogická

znamenie

Pozitivizmus vo filozofii

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro