border=0


border=0

RIEŠENIE METRICKÝCH PROBLÉMOV METÓDAM TRANSFORMÁCIE INTEGROVANÉHO VÝKRESU

Transformáciou komplexného výkresu je možné vyriešiť iba metrické problémy, ktoré majú iba jeden geometrický prvok, ktorý nesie jednu požadovanú numerickú charakteristiku.

Algoritmus na riešenie metrického problému pomocou transformácie komplexného výkresu je nasledujúci:

1) stanoví sa geometrický prvok originálu, ktorý má požadovanú číselnú charakteristiku a

2) „rozhodujúca poloha“ originálu sa určuje vzhľadom na rovinu premietania. (Rozhodujúcou polohou originálu je poloha, v ktorej geometrický prvok, ktorý nesie požadovanú numerickú charakteristiku, môže byť premietnutý do roviny premietania bez skreslenia).

Môžu existovať iba štyri kľúčové body a zodpovedajú to štyrom známym problémom transformácie zložitého výkresu.

Prečítajte si tiež:

ORTHOGONÁLNE AXONOMETRIE

VZÁJOMNÝ PRIEBEH DRUHÝCH POVRCHOV OBJEDNÁVKY

VZÁJOMNÝ PRIEBEH DVERÝCH PLÁNOV

ŠTANDARDNÉ AXONOMETRICKÉ PROJEKTY

KONŠTRUKCIA OBRÁZKOV OBRÁZKOV NA DEFINOVANÝ SMER

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro