border=0


border=0

Veliteľ bojového priestoru

Veliteľ bojového priestoru, skrátene NBÚ, je povinný:

 • Vykonajte prieskum so správou RTP;
 • Záchrana ľudí, majetku;
 • Vykonávať vyrovnávanie síl a prostriedkov;
 • Organizovať prácu GES;
 • Podávať správy RTP o dokončení úloh;
 • Zabezpečte dodávku kufrov;
 • Nadviazať komunikáciu na bojovom mieste;
 • Požadovať ďalšie sily a prostriedky;
 • Poskytnite bezpečnostné opatrenia.

Má právo:

 • Dajte pokyny jednotkám na bojovom mieste;
 • Zrušiť alebo pozastaviť vykonávanie pokynov v prípade ohrozenia personálu;

Dostávať potrebné informácie od RTP (NS), správy, podporných služieb súvisiacich s hasením požiaru.

Prečítajte si tiež:

Povinnosti a práva veliteľa letu GDZS

Náčelník štábu. povinnosti

Záchranná a sebaobranná bezpečnosť

Oznamovacia karta na cisternovom vozidle, auto-pumpa

Hasenie požiaru v zariadeniach s výbušnými materiálmi

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro