border=0

TEÓRIA AUTOMATICKEJ REGULÁCIE

TEÓRIA AUTOMATICKEJ REGULÁCIE. Texty prednášok. Autor: Kovalenko O.A.

 1. Riadenie a regulácia.

 2. Zloženie automatického riadiaceho systému.

 3. Princípy automatickej kontroly.

 4. Úlohy teórie automatického riadenia.

 5. Požiadavky na automatické riadiace systémy.

 6. Spôsoby prevádzky SAR.

 7. Typické vonkajšie vplyvy.

 8. LINEÁRNE AUTOMATICKÉ SYSTÉMY

 9. Predmet regulácie.

 10. Typické dynamické prepojenia.

 11. Špeciálne prípady.

 12. Funkcia prenosu

 13. Stabilita automatických systémov.

 14. Kvalita regulačných procesov.

 15. Interakcia objektu a regulátora. Právne predpisy

 16. Prípad nesprávneho zaradenia regulátora.

 17. Rozpor medzi presnosťou statickej regulácie a stabilitou.

 18. NON-LINEÁRNE AUTOMATICKÉ SYSTÉMY

 19. Typické nelineárne charakteristiky a ich vplyv na kvalitu regulácie.

 20. Hlavné rozdiely medzi nelineárnymi systémami a lineárnymi systémami.

 21. Vlastné oscilácie v nelineárnom SAR a fyzický obraz ich výskytu.

 22. Približné riešenie problému vlastných oscilácií. Metóda harmonickej rovnováhy Krylov-Bogolyubov.

 23. Určenie parametrov vlastných kmitov.

 24. O stabilite nelineárnych systémov.

 25. PRVKY TEÓRIE DISKRÉTNYCH AUTOMATICKÝCH SYSTÉMOV

 26. Diskrétne funkcie, ich rozdiely a sumy.

 27. Rovnice v konečných rozdieloch.

 28. Diskrétna Laplaceova transformácia a z-transformácia.

 29. Funkcie prenosu diskrétnych systémov.

 30. Stabilita diskrétnych systémov.

 31. MODERNÉ PROSTRIEDKY RIEŠENIA PROBLÉMOV TEÓRIE AUTOMATICKEJ REGULÁCIE

2019 @ edudocs.pro