border=0


border=0

Nebezpečenstvo požiaru

  1. Kritická teplota na úrovni ľudského rastu je 60 - 70 ° C;
  2. Zníženie koncentrácie kyslíka na nebezpečné hodnoty - až 14%;
  3. Koncentrácia produktov spaľovania je toxická (oxid uhoľnatý 0,5% smrť po 20 minútach), oxid uhličitý (8-10%);
  4. Strata viditeľnosti v dôsledku dymu z únikových ciest;
  5. Sálavé toky tepla.

Pri horení polymérnych materiálov - uvoľňovanie kyanovodíka.

Prečítajte si tiež:

Hasiace prístroje v mlynoch a kŕmnych mlynoch

Požiarna taktika, jej úlohy. BUPO

Hasenie požiaru v energetických podnikoch

Klasifikácia hasičských vozidiel

Oznamovacia karta na cisternovom vozidle, auto-pumpa

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro