border=0


border=0

Hasiace obdobia. Podmienky lokalizácie

  1. Obdobie - pred lokalizáciou;
  2. Obdobie je po lokalizácii, keď je oheň zastavený.

Požiar sa považuje za lokalizovaný, ak je šírenie ohňa obmedzené a je možné ho odstrániť dostupnými silami a prostriedkami.

Podmienky lokalizácie:

  • Správny rozhodujúci smer;
  • Dostatok síl a prostriedkov;
  • Urážlivý charakter;
  • Kufre - privádzajte prúd do najväčšej možnej hĺbky pozdĺž prednej časti;
  • Podávanie kmeňov na distribučných cestách - otváranie dutých štruktúr, ochrana komunikácií;
  • Ochrana kovových konštrukcií, prístrojov pred výbuchom;

S nedostatkom pracovných síl a prostriedkov vytvorte požiarne prestávky.

Prečítajte si tiež:

Hasenie požiaru v otvorených drevených skladoch

Povinnosti a práva styčného partnera

Hasenie lesných požiarov

Hasiace zariadenie múzea

Hasenie požiaru v obilných poliach a stepi

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro