border=0


border=0

Kariérne modely

  1. Springboard - je životná cesta zamestnanca. Pozostáva z dlhodobého kariérneho postupu s postupným zvyšovaním jeho potenciálu, skúseností a kvalifikácie.
  2. Rebrík - každý krok v kariérnom rebríčku alebo kariére predstavuje určité miesto, ktoré zamestnanec zaujíma pevne stanovený čas. Horné stupne kariérneho rebríka v období maximálneho potenciálu, keď sa nazhromaždilo veľa skúseností, získajú sa vysoké kvalifikácie a odborné znalosti a zručnosti.
  3. Snake - zabezpečuje horizontálny pohyb zamestnanca z jednej pozície na druhú tým, že každému priraďuje krátky čas.
  4. Križovatka - po uplynutí určitej pevne stanovenej doby sa zamestnanec podrobí certifikácii, ktorej výsledky sa rozhodujú o pohybe, znížení hodnoty.

Obrázok ukazuje kariérne modely.

Prečítajte si tiež:

Technológia pohovoru s kandidátom

Psychologická štruktúra odbornej činnosti

Psychologické pohovory

Typy nechceného profesionálneho rozvoja

Všeobecný invariant, aby sa stal profesionálom

Späť na obsah: Professional Psychology

2019 @ edudocs.pro