border=0


border=0

O stabilite nelineárnych systémov.

Je zrejmé, že v podstate nelineárne systémy vyžadujú pri posudzovaní ich stability individuálny prístup. Pre nelineárne systémy, ktoré nie sú v podstate nelineárne, ale obsahujú nelineárne charakteristiky, ktoré môžu byť reprezentované Taylorovou radou, je možné vyvodiť závery o stabilite na základe analýzy stability ich linearizovaných modelov. Nasledujúce vety A.M. Lyapunov:

1. Skutočný nelineárny systém je stabilný, ak je jeho lineárny model stabilný.

2. Skutočný nelineárny systém je nestabilný, ak je jeho lineárny model nestabilný. Žiadny účet vyšších členov skupiny Taylor súčasne nezmení záver o stabilite.

3. Ak je lineárny model systému na hranici stability, potom sa nedá povedať nič o stabilite pôvodného nelineárneho systému bez ďalšieho výskumu.

Prečítajte si tiež:

Vlastné oscilácie v nelineárnej ATS a fyzický obraz ich výskytu.

Prevádzkové režimy ATS.

MODERNÉ PROSTRIEDKY RIEŠENIA PROBLÉMOV TEÓRIE AUTOMATICKEJ REGULÁCIE

Diskrétna Laplaceova transformácia a transformácia z.

Diskrétne funkcie, ich rozdiely a súčty.

Späť na obsah: AUTOMATICKÁ REGULÁCIA Teória

2019 @ edudocs.pro