border=0


border=0

VZÁJOMNÝ PRIEBEH PLÁNOV PODĽA NÁKLADOV.

Priesečnica rovín definovaných dráhami prechádza priesečníkmi ich dráh s rovnakým názvom. Riešenie problému je znázornené na obr. 4.10a a 4.10b.

Obr. 4.10a Obr. 4.10b

Odkazy: Frolov S.A. Deskriptívna geometria. 2. vydanie, ed. 1983., -44; str. 170. Gordon V.O. et al. Kurz je vypracovaný. geom., kapitola IV k kolmosti. Loktev V.O. Krátky kurz je nakreslený geom. 1985. 11, 12.


Prečítajte si tiež:

PRIAME LINKY TRACKS

SPÔSOB ZAVEDENIA NOVÝCH PROJEKČNÝCH PLÁNOV

RIADKY NAJVÄČŠEJ OBLOŽKY PLÁNU K PLÁNOM PROJEKTOV

SPÔSOBY VZDELÁVANIA A ÚLOHY OBRÁBANÝCH POVRCHOV

PROJEKTOVANIE KRIVOVÝCH RIADKOV

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro