border=0


border=0

PLÁNY VŠEOBECNÝCH A SÚKROMNÝCH SITUÁCIÍ V PRIESTOROCH.

V závislosti na polohe roviny vzhľadom na premietacie roviny môže rovina zaberať všeobecnú alebo konkrétnu polohu.

Roviny, ktoré nie sú rovnobežné alebo kolmé na žiadnu z projekčných rovín, sa nazývajú roviny vo všeobecnej polohe v priestore (obr. 3.1 a obr . 3.2a a 3.2b) .

Roviny kolmé na jednu z projekčných rovín sa nazývajú projekčné roviny. V súlade s tým sa nazývajú: horizontálne vyčnievajúce, predné a profilové premietacie roviny (Obr.3.3a, 3.3b, 3.3c).

Obr. 3.3a ​​Obr. 3.3b Obr. 3.3s

Roviny rovnobežné s jednou z projekčných rovín sa nazývajú rovinné roviny. Podľa toho rozlišujú: vodorovné, predné a profilové roviny (zobrazené na obr. 3.4a, 3.4b a 3.4c).

Prečítajte si tiež:

MERACIE VZDIALENOSTI

PROJEKTOVANIE KRIVOVÝCH RIADKOV

MULTIPLAYER IMAGE

Dve roviny v priestore budú vzájomne kolmé, ak jedna z nich obsahuje čiaru kolmú na druhú rovinu.

CONIC SEKCIA

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro