border=0


border=0

theocentrism

- Бог + лат. Centrum - центр круга) - философская концепция, в основе которой лежит понимание Бога, как абсолютного, совершенного, самого бытия, источника всей жизни и всякого блага. Theocentrizmus (Grécky Theos - Boh + Lat. Centrum - centrum kruhu) je filozofický koncept založený na chápaní Boha ako absolútneho, dokonalého, bytia samého, zdroja všetkého života a všetkého dobrého. V tomto prípade je základom morálky uctievanie a služba Bohu a napodobňovanie a prirovnávanie k nemu sa považuje za najvyšší cieľ ľudského života.

Najbežnejším teocentrizmom bol stredovek.

Prečítajte si tiež:

Znalosti

Empirické a teoretické

zmysel

viera

vysvetlenie

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro