border=0


border=0

Bernoulliho rovnica pre relatívny pohyb

1. Prípad priamočiareho rovnomerne zrýchleného pohybu (obr. 3.5).


Obr. 3.5

Presuniete tento kanál na pohybujúci sa objekt, ktorý sa pohybuje konštantným zrýchlením ? sa objaví inerciálna zložka hin.

; kde a je modul zrýchlenia, g je gravitačné zrýchlenie.

Pravidlo podpisu : Ak je projekcia vektorom ? na osi kanála je nasmerovaný z prvej sekcie na druhú, potom je urobený znak „+“.

Obr. 3.6

Prípad rotačného pohybu (obr. 3.6).

Prečítajte si tiež:

Výpočet celkových tlakových strát v nekruhových potrubiach

Vlastnosti hydraulických pohonov a ich rozsah

Základná hydrostatická rovnica

Úplná strata hlavy krátka

Rovnomerné otáčanie nádoby s kvapalinou

Späť na index: Hydraulické systémy a hydraulické stroje

2019 @ edudocs.pro