border=0


border=0

Organizácia a plánovanie skladovacích zariadení.

Skladovacie operácie je možné podmienečne zredukovať na dve skupiny - skutočný sklad alebo skladovací systém (vykládka, prevzatie prichádzajúceho tovaru, umiestnenie a uskladnenie výrobkov, distribúcia spotrebiteľom atď.); pomocný výrobný charakter (vybalenie, triedenie, vychystávanie, montáž materiálov a výrobkov, balenie hotových výrobkov atď.). Objem týchto operácií je určený parametrami skladového systému.

Práca skladu je naplánovaná. Účelom plánovania je zabezpečiť činnosť skladového hospodárstva v úzkom prepojení s prácou celého podniku. V tabuľke sú uvedené plánované a skutočné ukazovatele charakterizujúce činnosť skladu.

Prečítajte si tiež:

Podstata a ciele operatívneho plánovania výroby (OPP).

Ukazovatele a spôsoby, ako zlepšiť využitie výrobnej kapacity

Druhy výroby a ich charakteristické znaky.

Kolektívne formuláre SZ

Existujú dva systémy vnútropodnikových trás: kruhové a kyvadlo.

Späť na obsah: Moderné riadenie výroby

2019 @ edudocs.pro