border=0


border=0

Povinnosti a práva vodiča hasičského vozidla. Pravidlá pre inštaláciu požiarneho zariadenia

Vodič musí mať špeciálne školenie, povolenie na vedenie hasičského vozidla.

Odovzdáva sa do / o, (n / a).

Povinnosť:

  • Nainštalujte vozidlo na určené miesto;
  • Poskytnúť schopnosť priviesť auto na bezpečné miesto v prípade komplikácií;
  • Zaistite plynulú prevádzku hasičského vozíka;
  • Monitorujte situáciu v ohni;
  • Monitorujte dostupnosť benzínu na hasičskom vozidle;
  • Vykonajte údržbu v ohni;
  • Buďte v kontakte s autorádiom.

Prečítajte si tiež:

Spracovanie hovoru

Hasiace prístroje v mlynoch a kŕmnych mlynoch

Spravodajská bezpečnosť

Podmienky lokalizácie. Hasiace obdobia. Spotreba vody, odstraňovanie dymu a znižovanie teploty

Hasenie požiaru nedostatkom vody

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro