border=0


border=0

Rozhovorové kanály

  1. Verbálny kanál je to, čo hovoríme. Obsah slov alebo fráz, ktoré kandidát vyslovuje.
  2. Paraverbálny kanál je intonácia, tempo reči, hlasitosť a pauzy.
  3. Expresný kanál sú výrazy tváre a výrazy tváre, a to je potrebné kontrolovať
  4. Kanál pantomímy je gestom a pohybom kandidáta. Gestulácia je normálna, ale nemala by sa vyvinúť do hyperplazmatického (nadmerného).
  5. Proximym kanál je komunikačný priestor a fyzická komunikačná vzdialenosť. Musíme byť na diaľku s osobou, s ktorou komunikujeme, ak sme veľmi blízko, potom má druhá osoba nepríjemné pocity a toto je počas rozhovoru mínus.

Prečítajte si tiež:

Typy nechceného profesionálneho rozvoja

Konflikt v psychológii

Účinky interpersonálneho vnímania

Profesionálny model sebaurčenia

Druhy profesionálneho sebaurčenia

Späť na obsah: Professional Psychology

2019 @ edudocs.pro