border=0


border=0

Formy spoluviny

1. Účel a zásady klasifikácie foriem spoluúčasti .

2. Povaha účasti na trestnom čine .

Cieľom klasifikácie spoluúčasti na formy teda je identifikovať typické varianty spoločnej spáchania trestného činu niekoľkými osobami, ktoré sa líšia objektívnymi a subjektívnymi charakteristikami. Klasifikácia do foriem je založená na jednom základe - povahe účasti na trestnom čine. Účasť je rozdelená do nasledujúcich foriem: komplexná spoluúčasť, spoluúčasť, zločinecká skupina, zločinecká komunita. Samostatné formy spoluúčasti sa zase dajú rozdeliť na druhy z iných dôvodov. Skupinový zločin je teda klasifikovaný do: skupiny, ktorá sa dopustila trestného činu bez predchádzajúceho sprisahania; skupina predbežného sprisahania; organizovaná skupina.

Prečítajte si tiež:

Povaha účasti na trestnom čine

Postup pri určovaní trestov pri doplnení viet. Výpočet trestov a započítanie trestu

Osobitný predmet trestnej činnosti

Ciele trestu

Spoločenská nečinnosť

Späť na obsah: Ruské trestné právo

2019 @ edudocs.pro