border=0


border=0

Hlavné rozdiely medzi nelineárnymi a lineárnymi systémami.

1. Nelineárne systémy nedodržiavajú princíp superpozície, t. J. Pre ne

,

preto riešenie diferenciálnej rovnice nelineárnej ATS nemožno predstavovať ako súčet všeobecných a konkrétnych riešení, existuje iba úplné riešenie.

2. V režime núteného kmitania sa výstupné kmitania líšia od vstupných kmitov nielen v amplitúde a fáze (ako v lineárnych systémoch), ale môžu sa líšiť aj vo frekvencii.

3. V nelineárnych systémoch je teoreticky možný koniec procesu prechodu v konečnom čase.

4. Nelineárne systémy sa vyznačujú javom samoscilácie, keď sa v systéme vytvoria netlmené kmity bud 'so vstupnou činnosťou necilačnej povahy alebo všeobecne bez vstupného účinku. Tento jav nemožno vysvetliť z hľadiska lineárneho matematického aparátu.

Zatiaľ čo aparát lineárnej teórie automatického riadenia je vyvinutý úplne a je ho možné úspešne aplikovať v aplikáciách na lineárne ATS, neexistuje všeobecná teória na štúdium nelineárnych systémov s presným konečným výsledkom a v mnohých prípadoch je potrebný individuálny prístup. Približné metódy na analýzu autoscilácií sú relatívne dobre vyvinuté, zatiaľ čo výpočty prechodných procesov a syntéza ATS sa v súčasnosti vykonávajú simulačnými metódami.

Prečítajte si tiež:

Diskrétne funkcie, ich rozdiely a súčty.

Diskrétna Laplaceova transformácia a transformácia z.

Osobitné prípady.

Vlastné oscilácie v nelineárnej ATS a fyzický obraz ich výskytu.

Stanovenie parametrov samoscilácie.

Späť na obsah: AUTOMATICKÁ REGULÁCIA Teória

2019 @ edudocs.pro